Онлајн плаќање на фактура

Заштеди време и пари, плаќај онлајн

CAPTCHA Image
За плаќање на една рата внесете го бројот на фактура во следниот формат XXXXXX-YY (пр. 373333-8 ) каде што XXXXXX e бројот на фактурата, а YY e бројот на рата