Онлајн полиса за регистрација на вашето возило

Заштедете време, направете онлајн полиса за осигурување од автомобилска одговорност (АО полиса) на вашето возило.
Овде можете да го осигурате вашето возило без оглед на тоа во која компанија претходно било осигурено.
Полисата ја добивате на вашата е-маил адреса.
При регистрација МВР ги признава отпечатените верзии на АО полисите купени онлајн.

Obnova AO
Чекор 1 Чекор 2 Чекор 3
CAPTCHA Image